इजाजतपत्र प्राप्त ब्रान्डको OEM भनेको हामीले हाम्रो व्यवसाय सुरु गर्ने ठाउँ हो र जहाँ हामीले धेरै समय, विशेषज्ञता र रचनात्मकता लगानी गर्छौं।

हामीले Disney, Warner Bros, NBCuniversal, Fox, BBC जस्ता प्रमुख मनोरञ्जन कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन र सफल साझेदारीहरू स्थापना गरेका छौं।

यहाँ सहयोगका केही केसहरू छन्, प्रत्येक उत्पादनमा आईटम नम्बर र साधारण डाटा छ, तपाईंले थप उत्पादन विवरणहरू प्राप्त गर्न हामीलाई सोधपुछ पठाउन सक्नुहुन्छ।

नमस्ते किट्टी
नमस्ते किट्टी १